• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
!!! ยินดีตอนรับค่ะ ขณะนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า website : www.centurymien.co.th ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ ทางเราได้อัพเดทสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่คุณสนใจ รวมทั้ง สินค้าของบริษัทเรา และขอขอบคุณ dealer ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน HIP security fair ครั้งที่ 4 มา ณ ที่นี้ด้วย !!!

1

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.จิรวัฒน์ โชคกติวัฒน์ หัวหน้าทีม ในการตรวจสอบมาตรฐาน ISO9001:2008 ได้เข้าตรวจมาตรฐานของบริษัท ฯ เพื่อทำการสำรวจเรื่องการรักษามาตรฐาน ISO แบะการคงคุณภาพ ซึ่งท่าน ดร.จิรวัฒน์ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและชี้แนะเรื่องการรักษามาตรฐาน iso และแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งบริษัท ฯ ได้ซาบซึ้งและสร้างความยินดีในการดำเนินการตามแนวทางของท่านวิทยากรหัวหน้า ทีม ชุดตรวจรักษามาตรฐาน ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

2

3

4

รูปภาพ บทความ และข้อความบนเว็บไซด์นี้ ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้าโดยเด็ดขาด หรือลงในเว็บไซด์ของตนเอง
ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง จนถึงที่สุด ยกเว้นสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลธรรมดาที่นำไปใช้เพื่อการศึกษา
alphadeal54.com

Copyright © 2012 HIP ผู้ผลิตสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง World Class Fingerprint Company : บริษัท Century Mien(Thailand).Co..,Ltd. All Rights Reserved. By Papon design